onsdag 4 maj 2016

Kända konstnärer och elevtolkningar


Leonardo da Vinci


Fanny Engbloms tolkningVincent van Gogh

Savanna Hellmans tolkning 


Jann Töttermans tolkning


Arthur Boijers tolkningJohannes Vermeer


Ida Råstedts tolkning


Pablo Picasso


Andreas Kerwiens tolkningJohn Söderströms tolkning Edvard Munch


Isa Clemens tolkningTherese Kerwiens tolkning


Claude Monet


Heidi Welanders tolkning 


Gustaf Sommarströms tolkningRembrandt Van Rijn


Meja Berglund och Tova Westmark